Geachte heer, mevrouw,

Hotel De Wielingen werd tot en met 25 oktober 2018 geëxploiteerd voor rekening van Beachhotel De Wielingen BV. Beachhotel De Wielingen B.V. heeft op 25 oktober 2018 de huurovereenkomst met ons als verhuurder ontbonden en per direct de exploitatie van het hotel gestaakt. De exploitatie wordt niet door een ander overgenomen en de deuren van het hotel zullen dus helaas gesloten blijven.

Voor informatie omtrent boekingen en overeenkomsten met Beachhotel De Wielingen B.V. kunt u zich wenden tot de directeur van Beachhotel De Wielingen BV, de heer Peter Werther: p.werther@mastbosch.nl / 076-5650050.

Met vriendelijke groet,

Wielingen Vastgoed B.V.,
verhuurder

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Hotel De Wielingen wurde bis zum 25. Oktober 2018 auf Kosten des Beachhotel De Wielingen BV betrieben. Beachhotel De Wielingen B.V. hat den Mietvertrag mit uns als Vermieter am 25. Oktober 2018 aufgelöst und den Betrieb des Hotels sofort eingestellt. Die Bedienung wird nicht von einer anderen Person übernommen und die Türen des Hotels bleiben daher leider geschlossen.

Für Informationen zu Buchungen und Vereinbarungen mit dem Beachhotel De Wielingen B.V. Sie können den Direktor des Beachhotel De Wielingen BV, Herrn Peter Werther, kontaktieren: p.werther@mastbosch.nl / 076-5650050.

Mit freundlichen Grüßen

Wielingen Vastgoed B.V.,
Vermieter

 

Cher Monsieur ou Madame,

L'hôtel De Wielingen a été exploité jusqu'au 25 octobre 2018 aux frais du Beachhotel De Wielingen BV. Beachhotel De Wielingen B.V. a résilié le bail avec nous en tant que propriétaire le 25 octobre 2018 et a immédiatement cessé l'exploitation de l'hôtel. L’opération n’est pas reprise par quelqu'un d'autre et les portes de l'hôtel resteront donc malheureusement fermées.

Pour plus d'informations sur les réservations et les accords avec Beachhotel De Wielingen B.V. vous pouvez contacter le directeur du Beachhotel De Wielingen BV, M. Peter Werther: p.werther@mastbosch.nl / 076-5650050.

Cordialement,

Wielingen Vastgoed B.V.,
bailleur

 

Dear Sir / Madam,

Hotel De Wielingen was operated until October 25, 2018 at the expense of Beachhotel De Wielingen BV. Beachhotel De Wielingen B.V. has dissolved the lease with us as the landlord on October 25, 2018 and immediately ceased operation of the hotel. The operation is not taken over by someone else and the doors of the hotel will therefore unfortunately remain closed.

For information about bookings and agreements with Beachhotel De Wielingen B.V. you can contact the director of Beachhotel De Wielingen BV, Mr. Peter Werther: p.werther@mastbosch.nl / 076-5650050.

Sincerely,

Wielingen Vastgoed B.V.,
owner